Termeni și Condiții

1. Noțiuni generale: 

PRESTATORUL, reprezentat de AO ”MISSION EURASIA”, administrează activitatea website-ului https://worshiplife.missioneurasiafield.orgPrin intermediul website-ului https://worshiplife.missioneurasiafield.org/, asociația AO ”MISSION EURASIA” , сonferința va consta atât în sesiuni deschise, cât și în cursuri de masterclass susținute de profesioniști consacrați. Acesta va fi un nou format al conferinței, care constă în cea mai practică abordare a transferului de cunoștințe și experiență. Veți putea nu numai să îi ascultați pe profesioniști, ci și să le observați activitatea și să culegeți câteva flyhacks interesante. UTILIZATORUL – persoana fizică sau juridică care achiziţionează serviciile menționate mai sus. Utilizatorul după ce alege serviciul dorit, va completa formularul de participare și astfel este de acord să pună la dispoziția prestatorului datele și informațiile sale personale, de contact. Accesarea site‐ului de către utilizator și furnizarea datelor personale și a informațiilor de contact, semnifică acordul acestuia de a primi apeluri cu privire la comunicarea detaliilor despre curs și livrarea serviciului oferit de PRESTATOR. De asemenenea este posibil să primiți e-mailuri informative despre serviciile ce vor urma în timpul apropiat. 

2.Modalităţi de plată: 

2.1. Prețurile serviciilor vor fi cele afișate pe site-ul https://worshiplife.missioneurasiafield.org/, precum si pe rețelele de socializare https://www.facebook.com/missioneurasiaFM și https://www.instagram.com/ministrywithoutwalls.md/ și pe motoare de navigare în internet. 

2.2. Utilizatorul achită serviciul cu cardul, accesează butonul „Achita Acum” și ulterior va completa formularul cu informația solicitată ca de exemplu: Numele clientului; Prenumele clientului; Telefonul clientului; Tipul Cardului; Numele clientului indicat pe card; Adresa email client; Suma tranzacției; Informații despre livrare; Plata dată se va efectua cu cardul Visa sau Mastercard, prin cont Paynet, direct pe site FĂRĂ a fi perceput vreun comision suplimentar pentru achitare. Site-ul https://worshiplife.missioneurasiafield.org/  este securizat și nu păstrează date a contului sau a cardului folosite în efectuarea unei tranzacții online efectuate de UTILIZATOR. 

3.Serviciul support Asociația ”MISSION EURASIA”, oferă clienţilor săi Serviciul suport la numărul de telefon +37360339068. Zilele de lucru a serviciului suport luni-vineri, orele de lucru 10:00-17:00. Serviciul suport oferă consultarea clienţilor cu privire la serviciile oferite, modalităţile de plată şi revocare a Operațiunii de plată /Tranzacţiilor practicate. Serviciul suport este obligat să primească de la Cumpărători reclamaţii, să asigure informarea acestora cu privire la statutul procesului de investigaţie a reclamaţiilor, şi, după caz, să asigure investigarea reclamațiilor. 

4.Dispoziții finale și judiciare Orice litigiu apărut în legătură cu utilizarea acestui serviciu va fi rezolvat pe cale amiabilă. La apariția unor conflicte în timpul cumpărării, achitării sau livrării produselor procurate de la asociația AO ”MISSION EURASIA”, și care nu sunt reglementate printr-un punct al acestui act, vor fi soluționate pe cale amiabilă, în decurs de 30 zile lucrătoare din momentul înștiințării în formă scrisă a problemei. În cazul în care conflictul nu poate fi soluționat pe cale amiabilă, competența revine instanțelor de judecată din Republica Moldova. Fiind de acord cu acești termeni și condiții, clientul își asumă în totalitate aceste riscuri.